Project Management

Nye projekter behøver ikke gå ud over den daglige drift – lad os tage projektledelsen

Projektledelse

Nye projekter behøver ikke gå ud over den daglige drift – lad os tage projektledelsen

Det er sund forretning ikke alene at følge med udviklingen, men også at være forudseende og proaktiv.  Derfor er der ofte projekter i gang sideløbende med den daglige forretning. Hvad enten det handler om udbud og tilbud, systemoptimering, nye platforme eller ændrede arbejdsgange, er perpl.group klar til at tage ansvaret for projektledelsen.

Vores senior projektledere har stor erfaring med udbudsarbejde, både når det handler om at forstå alle detaljer i et givent udbudsmateriale, og når det handler om at vurdere indkomne bud. Hvad enten der er tale om optimering af et eksisterende system eller skift til en ny platform, er vi din uvildige rådgiver – hele vejen igennem projektet.

perpl.group har ingen produkter med i tasken

Vores mål er profitabel succes for vores kunder. Derfor påtager vi os også gerne rollen som trusted advisor for c-suiten, når struktur og arkitektur skal sikres. Det handler om f.eks. at have en fornuftig leverandørstyring, gennemarbejdede kontrakter og effektive arbejdsgange. Vi har viden og erfaring til at være den optimale rådgiver også på disse punkter.

Er der projekter i lasten, der skal færdiggøres, genstartes eller justeres – så kan hjælp til f.eks. trouble shooting være det hele værd. Ofte vil en second opinion være det, der er brug for. Også i sådanne situationer kan perpl.group være din projektleder eller trusted advisor og sikre fuld udnyttelse af potentialet.

Et projekt er ikke en succes, før medarbejderne har viden om og indsigt i en given løsning. Derfor er oplæring og videnoverdragelse helt essentielt, når perpl.groups projektledere trækker i arbejdstøjet.