Statslig økonomistyring

Public

 

I perpl.group ved vi, hvordan man opnår effektive administrative processer og økonomistyring med høj præcision ved at udnytte mulighederne i de administrative systemer, der bruges i centraladministrationen og hos selvejende institutioner i f.eks. uddannelsessektoren.

Statslig økonomistyring i praksis

 
I perpl.group er vi ofte dybt involveret i processen omkring virksomhedens økonomistyringsmodel. Der er en række forhold, der skal afdækkes, inden man kan trække i arbejdstøjet og tage fat på et egentligt design af en registreringsramme. Der er bl.a. afdækning af interne og eksterne styringskrav, strategiske styringsbehov, systemmæssige behov og begrænsninger mv.
 
Vi driver ofte arbejdet med at designe selve registreringsrammen. Processen spænder fra etablering af en helt ny registreringsramme over udbygning som følge af nye myndighedskrav eller udvidelse af forretningsområder til optimering eller forenkling af eksisterende registreringsrammer. Vi tager udgangspunkt i de seneste anbefalinger fra Moderniseringsstyrelsen, herunder Vejledning om den sammenhængende registreringsramme.

Registrerings-rammer

 
Vi bidrager bl.a. med innovative løsningsforslag, løbende kvalitetssikring af bæredygtighed i forhold til organisatorisk impact og systemmæssige muligheder og konsekvenser, vurdering af redundans og sikrer, at eksterne guidelines er overholdt.
 
Der er ofte et bagtæppe for arbejdet med registreringsrammer, hvor de helt åbenlyse scenarier er resortomlægninger, fusioner og fissioner. Men der kan også være situationer, hvor den bevillingsmæssige situation har ændret sig så markant, at der er behov for justering af registreringsrammen eller et ledelsesmæssigt ønske om forenkling eller udfoldelse af styring.

Resortomlægninger

 
I perpl.group er vi ofte dybt involveret i processen omkring virksomhedens økonomistyringsmodel. Der er en række forhold, der skal afdækkes, inden man kan trække i arbejdstøjet og tage fat på et egentligt design af en registreringsramme. Der er bl.a. afdækning af interne og eksterne styringskrav, strategiske styringsbehov, systemmæssige behov og begrænsninger mv.
 
Vi driver ofte arbejdet med at designe selve registreringsrammen. Processen spænder fra etablering af en helt ny registreringsramme over udbygning som følge af nye myndighedskrav eller udvidelse af forretningsområder til optimering eller forenkling af eksisterende registreringsrammer. Vi tager udgangspunkt i de seneste anbefalinger fra Moderniseringsstyrelsen, herunder Vejledning om den sammenhængende registreringsramme.

Støtteværktøjer til økonomistyring

I perpl.group ved vi, hvordan man opnår effektive administrative processer og økonomistyring med høj præcision ved at udnytte mulighederne i de administrative systemer, der bruges i centraladministrationen og hos selvejende institutioner i f.eks. uddannelsessektoren.
 
Vi har været med omkring Navision Stat siden starten i 1998 og har opnået dybe kompetencer inden for Navision Stat og den administrative platform i øvrigt. Vi har opbygget et stort netværk hos både Moderniseringsstyrelsen, Statens IT og Statens Administration igennem de mange projekter, vi har deltaget i.

Design af integrationer

I samarbejde med leverandøren af et givent fagsystem hjælper perpl.group med design af integrationer til Navision Stat. Vi laver desuden en række mere enkle løsninger baseret på Excel. Det kunne f.eks. være omposteringsmodeller, rapporteringsløsninger, budgetmodeller og lignende løsninger, hvor der er behov for indsamling eller distribution af data.
 
Vi arbejder med RPA-teknologi; Robotics Process Automation, hvor processer er egnede til automatisering, men ikke umiddelbart kan understøttes med integrationer. Vi oplever ofte, at det ikke er muligt at etablere integrationer, når man arbejder op imod standardsystemer. Her er RPA-teknologi et af flere alternativer.
 
Eksempler på konkrete støtteværktøjer:
• Excel Reporting
• Excel Tools
• RPA-løsninger (Robotics Process Automation)
• Navision Stat integrationer (GIS)